O kráse

A básník řekl, Promluv k nám o kráse.

A on odpověděl:

Kde budete hledat krásu a jak ji naleznete, nebude-li ona sama vaší cestou a vaším vůdcem?

A jak o ní budete mluvit, jestliže ona sama nebude utkávat předivo vaší řeči?

 

Ti, kdo jsou zoufalí a zranění, říkají, "Krása je laskavá a jemná.

Jako mladá matka plaše skrývající svou vlastní slávu, kráčí mezi námi."

A ti, kteří cítí vášeň, říkají, "Ne, krása je velmi mocná a strašlivá.

Jako bouře otřásá zemí pod našima nohama a nebem nad naší hlavou."

Ti, co jsou unaveni a vyčerpáni, říkají, "Krása je stvořena z něžného šepotu. Promlouvá v naší duši.

Její hlas proniká do našeho ticha jako mdlé světlo zachvívající se obavami ze stínů."

Ale ti, co cítí neklid, říkají, "Slyšeli jsme ji hlasitě volat uprostřed hor,

A v jejích výkřicích se ozýval dupot kopyt a údery křídel a řev lvů."

 

V noci ti, kteří střeží město, říkají, "Krása se objevuje za úsvitu na východě."

A v době polední poutníci a ti, kteří těžce pracují, říkají "Viděli jsme, jak zachází za obzor země z oken západu slunce."

 

V zimě říkají ti, kteří se brodí sněhem, "Objeví se s jarem a vyhoupne se na vrcholky hor."

A v letním žáru ti, kteří žnou klasy, říkají, "Viděli jsme ji tančit s podzimním listím a zahlédli jsme vločky sněhu v jejích vlasech."

Tohle vše jste říkali o kráse,

přesto ve skutečnosti nemluvíte o ní, ale jen o svých neuspokojených potřebách.

A krása není potřebou, ale vzrušením a extází.

Nejsou to žíznící ústa, ani natažená prázdná dlaň.

Ale je to planoucí srdce a okouzlená duše.

Není to obraz, jaký byste mohli spatřit, ani píseň, kterou můžete slyšet,

ale je to představa, kterou vidíte se zavřenýma očima, a píseň, jíž je možno slyšet jen když si zacpete uši.

Není to míza prýštící z vrásčité kůry, ani křídlo připoutané k pařátu,

ale je to zahrada, jež je stále v květu, a hejno andělů, kteří jsou stále v letu.

 

Lidé z Orfalesu, krása je život, když život odhalí svou svatou tvář.

Ale vy jste život a vy jste závoj.

Krása je věčnost hledící na sebe v zrcadle.

Ale vy jste věčnost a vy jste zrcadlo.


předchozí  |  nahoru  |  další >