O dobru a zlu

A jeden ze stařešinů města řekl, Promluv k nám o dobru a zlu.

A on odpověděl:

O dobru ve vás mohu hovořit, ale ne o zlu.

Není snad zlo dobrem mučeným svým vlastním hladem a žízní?

Věřte, že je-li dobro hladové, hledá potravu třeba i v temných jeskyních, a když žízní, pije třeba i z mrtvých vod.

 

Jste dobří, pokud jste v souladu se sebou samými.

Ale ani když nejste v souladu sami se sebou, nejste zlí.

Neboť chátrající dům nemusí být doupětem zlodějů; je to jen chátrající dům.

A loď bez kormidla může bloudit bez cíle mezi nebezpečnými ostrovy, a přesto se nemusí potopit ke dnu.

Jste dobří, když se snažíte rozdávat sebe samé.

Přesto nejste zlí, když hledáte, co byste pro sebe získali.

Neboť když se snažíte získat, jste kořenem zapuštěným v zemi a sajícím z jejího prsu.

Plod ovšem nemůže říct kořeni, "Buď jako já, uzraj clo plnosti a stále rozdávej v hojnosti".

Neboť dávání je pro plod potřebou, tak jako přijímání je potřebou pro kořen.

 

Jste dobří, pokud jste ve své mluvě plně probuzeni.

Přesto nejste zlí, když spíte a váš jazyk se bezúčelně zachvívá.

A dokonce i klopýtavá řeč může posílit slabý jazyk.

 

Jste dobří, když kráčíte ke svému cíli pevnou a smělou chůzí.

Přesto nejste zlí, když tam jdete a váš krok je vratký.

Dokonce i ti, kteří kulhají, se nevracejí zpátky.

Ale vy, co jste silní a rychlí, dávejte pozor, abyste se neploužili před mrzákem v představě, že snu projevujete laskavost.

Jste dobří v mnoha směrech a nejste zlí, když nejste dobří.

Jste jenom lenoši mrhající časem.

Je škoda, že jeleni nemohou naučit želvy své rychlosti.

 

Ve vaší touze po nesmírně velikém já spočívá vaše dobro: a tato touha je ve vás všech.

Ale v některých z vás se tato touha divoce žene jak příval do moře a nese s sebou tajemství horských strání a písně lesa.

A v jiných je to zas klidný tok ztrácející se v záhybech a stáčející se a klikatící, než se konečně dostane až k břehu.

Ale nechť ten, kdo velmi touží, neříká tomu, kdo touží málo, "Pročpak jsi tak pomalý a lenivý?"

Protože kdo je opravdu dobrý, ten se neptá nahého, "Kde jsou tvé šaty?" a neříká tomu, kdo přišel o dům, "Kam se poděl tvůj dům?"


předchozí  |  nahoru  |  další >