O bolesti

A promluvila jedna žena a řekla, Hovoř o bolesti.

A on pravil:

Vaše bolest je rozlomením ulity, v níž se skrývá vaše pochopení.

Tak jako se musí rozlomit jádro ovoce, aby se jeho srdce mohlo vystavit slunci, tak i vy musíte poznat bolest.

A bude-li vaše srdce v úžasu pozorovat každodenní zázraky života, stane se vaše bolest stejně úžasná jako vaše radost;

a měli byste vnímat různá období svého srdce, právě tak, jako vnímáte a přijímáte roční období přecházející přes vaše pole.

A měli byste s klidem pozorovat zimy svého zármutku.

 

Mnohé své bolesti jste si zvolili vy sami.

Je to hořký lektvar, s jehož pomocí lékař, skrývající se uvnitř vás, léčí vaše nemocné já.

Důvěřujte proto tomuto lékaři a pijte jeho lék v tichosti a poklidu.

Neboť jeho ruka, ač je těžká a tvrdá, je vedena něžnou rukou Nespatřeného.

A pohár, jenž přináší, ačkoliv spaluje vaše rty, byl vykroužen z hlíny, kterou Hrnčíř zvlhčil svými vlastními posvátnými slzami.


předchozí  |  nahoru  |  další >