O kupování a prodávání

A obchodník řekl, Promluv k nám o kupování a prodávání.

A on odpověděl těmito slovy:

Vám země odevzdává své plody, a vy chcete jen vědět, jak můžete naplnit své ruce.

Až při výměně darů země nalézáte pocit nadbytku a uspokojení.

Ale pokud to není výměna prováděná s láskou a poctivostí, povede některé lidi k žádosti a jiné zas k hladu.

 

Když se na tržišti setkáte vy, nádeníci moří a polí a vinic, s tkalci a hrnčíři a obchodníky s kořením,

probuďte vládnoucí duch země, aby vstoupil mezi vás a požehnal vašim vahám a dohlédl na to, aby jedna hodnota vyvážila hodnotu druhou.

A nestrpte, aby se vaší výměny účastnili ti, kteří mají prázdné ruce a chtějí prodávat svá slova za vaši práci.

Takovým lidem řekněte,

"Přijďte za námi na pole, nebo jděte za našimi bratry na moře a rozhoďte sítě;

neboť země a moře k vám budou stejně štědří, jako jsou k nám."

A jestliže přijdou pěvci a tanečníci a hráči na flétny kupte si jejich dary.

Neboť i oni jsou sběrači plodů a kadidla a vše co vám přinášejí, ač je to oděno do snů, je šatem a potravou pro vaši duši.

 

A dříve než opustíte tržiště, dohlédněte na to, aby nikdo neodešel s prázdnýma rukama.

Neboť vládnoucí duch země nemůže být větrem klidně ukolébán k spánku, dokud nejsou potřeby všech plně uspokojeny.


předchozí  |  nahoru  |  další >