O radosti a žalu

Potom jedna žena řekla, Promluv k nám o radosti a žalu.

A on odpověděl:

Vaše radost je váš neskrývaný žal.

A táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.

Jak jinak by to mohlo být?

Čím hlouběji se žal zarývá do vašeho bytí, tím větší radost můžete pocítit.

Není to snad tak, že džbán, v němž je vaše víno, je tentýž džbán, jaký byl vypálen v hrnčířově peci?

A není to tak, že flétna, jež zklidňuje vašeho ducha, je totéž dřevo, do něhož byly vyřezány dírky nožem? Cítíte-li radost, pohlédněte do hlubin svého srdce a zjistíte, že právě to, co vám způsobuje žal, vám poskytuje i radost.

Cítíte-li žal, pohlédněte znovu do svého srdce a uvidíte, že vpravdě pláčete pro to, co bylo vaší radostí.

 

Někteří z vás říkají, "Radost je větší nežli žal", a jiní zas říkají, "Ne, žal je větší."

Ale já vám pravím, že je nemůžete od sebe oddělovat.

Společně přicházejí, a když si jeden z nich sedne s vámi ke stolu, pak si buďte vědomi toho, že druhý spí pod vaší postelí.

 

Skutečně se pohybujete jako váhy mezi svým žalem a svou radostí.

Pouze tehdy, jste-li prázdní, dosáhnete klidu a vyrovnanosti.

Když vás strážce pokladu vyzdvihne, abyste vyvážili jeho zlato a stříbro, pak bude vaše radost, nebo váš žal, stoupat, nebo klesat.


předchozí  |  nahoru  |  další >