O manželství

Pak Almitra znovu promluvila a řekla, A co manželství, pane?

A on odpověděl těmito slovy:

Byli jste společně zrozeni a spolu zůstanete navěky.

Budete spolu, když bílá křídla smrti rozmetou vaše dny.

Ano, budete spolu dokonce i v tiché vzpomínce Boha.

Ale nechť je volný prostor ve vašem společném bytí

a větry nebes ať tančí mezi vámi.

 

Milujte jeden druhého, ale nevytvářejte z lásky pouto:

Ať je raději mořem vlnícím se mezi břehy vašich duší. Naplňte vzájemně své poháry, ale nepijte jen z jednoho z nich.

Dávejte si navzájem chléb, ale nejezte ze stejného bochníku.

Zpívejte a tančete společně a radujte se, ale dopřejte tomu druhému i chvíle samoty.

Přestože jsou struny loutny odděleny jedna od druhé, zachvívají se společně stejnou melodií.

 

Dávejte svá srdce, ale neodevzdávejte je tomu druhému do vlastnictví.

Neboř jen ruka Života může uchopit vaše srdce.

A stůjte při sobě, ale nestůjte vedle sebe příliš blízko; neboť pilíře chrámu mají mezi sebou rozestup

a dub a cypřiš nerostou ve stínu toho druhého.


předchozí  |  nahoru  |  další >